Điều kiện làm việc của Xy-lanh

Xy-lanh thường hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt do một số yếu tố sau:

Chịu tác động của nhiệt độ cao gồm động cơ xăng có nhiệt độ lớn nhất là 2800 độ K và động cơ Diesel có Nhiệt độ lớn nhất là 2200 độ K. Trong đó vùng phía trên chịu nhiệt độ cao hơn vùng phía dưới và thay đổi trong một chu kỳ.

Chịu áp suất lớn, lực ma sát lớn, đặc biệt là đối với động cơ cao tốc. Tại vùng sát buồng cháy thường phải chịu ma sát tới hạn và ma sát khô, còn lại vùng bên dưới là ma sát tới hạn và ma sát ướt.

Chịu nhiều sự ăn mòn hóa học vì các sản phẩm cháy có chứa một số chất ăn mòn như: SO2, CO2, NO, … Chúng có phản ứng với nước tạo thành các axit.

Đa số dễ bị mài mòn do sự chuyển động lên xuống của piston trong quá trình làm việc.

xi lanh xe