Hiểu thêm về chẩn đoán bộ phận điều khiển

HỆ THỐNG TỰ CHẨN ĐOÁN BỘ PHẬN ĐIỀU KHIỂN

Chẩn đoán

           Nguyên lý tự chẩn đoán và mã sự cố

 

a. Khi ô tô vận hành, giá trị điện áp đầu ra, đầu vào của hệ thống điều khiển điện từ đều biến đổi trong phạm vi nhất định, khi giá trị điện áp của một tín hiệu nào đó vượt quá phạm vị này, đồng thời hiện tượng này tồn tại trong một khoảng thời gian dài không mất đi, ECU sẽ phán đoán là bộ phận này đã xuất hiện sự có. ECU lưu trữ hình thức mã số sự cố này vào trong bộ nhớ, như vậy khi nhân viên kiểm tra tiến hành kiểm tra động cơ, có thể “đọc được”, nhân viên kiểm tra biết được phạm vi sư cổ, sẽ dễ dàng hơn cho thao tác kiểm tra, sửa chữa tiếp theo.

b. Mã số sự cố chỉ thể hiện kết quả sự cố, nó có thể chỉ ra phạm vi bao quát của sự cố, Nhưng không thể chỉ ra phạm vi phát sinh sự cố cụ thể. Sau khi thu được mã số sự cố,còn cần phải kiểm tra bước tiếp theo, để để tìm ra bộ phận và mạch diện phát sinh sự cố

 

           Hiện thị thông tin tự chẩn đoán sự cố

Chẩn đoán lỗi ô tô

  • Đèn báo sự cổ. Đèn báo “kiểm tra động cơ” (CHECK ENGINE), đèn ABS, đến tui khi an toàn trên bảng điều khiển đều sẽ sáng khi hệ thống của nó phát sinh sự cổ. Thông thường đèn báo sự cổ sẽ sáng sau khi bật công tác điện, đây chính là trình tự tự kiểm tra của đèn báo, nó không có nghĩa đã phát sinh sự cố. Sau khi khởi động động cơ, đèn bảo sự cổ sẽ tắt, nếu vẫn sáng hoặc nhấp nháy, chứng tỏ hệ thống này đã có sự cổ.
  • Mã sự cố đèn báo sự cổ nhấp nhảy. Thông qua thứ tự đọc mã số đã định, có thể đọc được mã số sự cổ thông qua đèn báo sự cổ (đèn báo sự cố trên bảng điều khiến hoặc đèn LED trên máy tính).
  • Trong một số loại xe hơi cao cấp, màn hình hiển thị trên bảng điều khiển có thể trực tiếp hiển thị thông tin sự cố.
  • Sử dụng máy do chuyên dụng, thông qua đầu nối chẩn đoán để thu được mã số và tin tức sự cố.

   Đọc và xoá mã số sự cố

   Chẩn đoán sửa chữa

  • Khi đọc mã số sự cố, trước tiên cần khiến hệ thống tự chẩn đoán ở vào trạng thái tự chẩn đoán, trạng thái tự chẩn đoán sử dụng hệ thống này để tiến hành chẩn đoán sự có của hệ thống điều khiển điện tử. Sau khi tiến vào trạng thái tự chẩn đoán sẽ có thể đọc được mã số sự cố, lại tra trong bảng mã sự cố để tìm ra sự cổ mà mã này đại diệ Do sự khác nhau của các nhà sản xuất xe, nên phương pháp tiến vào trạng thái tự phán  đoàn để đọc ra mã số sự có cũng có sự khác biệt nhất định, tổng kết lại có mấy loại dưới đây:

   1. Phương pháp đọc bằng cách nối dây dẫn Có một số hệ thống điều khiển điện tử khi tiến vào trang thái này , cần nối “đầu nối nhập chẩn đoán và “cầu nối tiếp đất, như vậy mới có thể đọc được mã số sự cố.
   2. Phương pháp đọc bằng cách mở công tắc chẩn đoán chuyên dụ Trong một số loại xe, có thiết kế công tác tự phán đoán loại nút”, hoặc trên thiết bị điều khiến vi tính có thiết kế “công tác tự chẩn đoán loại nút” khi cần đọc mã số sự có, chỉ cần ấn hoặc vặn những công tắc chẩn đoán này, là có thể đọc được mã số sự cổ trên bộ phận hiển thị.
   3. Bật công tắc chung có kiêm chức năng của công tắc tự chẩn đoán. Trong một số hệ thống khác, công tác điều khiển trên bảng điều khiển điều hòa, có thể được là dùng làm công tắc chẩn đoán, thông thường là ấn cùng lúc hai nút “ OFF” và “WARM” , là có thể điều khiển hẹ thống tiến vào tự.
   4. Đọc bằng cách lợi dụng thao tác quy định cảu công tắc điện

HIện tại người ta đang dùng thiết bị hỗ trợ để có thể đọc và xoá lỗi xe đó chính là máy chẩn đoán. Đặc biệt máy dùng cổng kết nối OBD II vì nó rất đa năng hiệu quả và chính xác. Để hiểu hơn về chẩn đáon qua cổng OBD II xin đọc bài viết “6 Đặc điểm của hệ thống tự chẩn đoán tích hợp thế hệ thứ 2 OBD II

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.