Máy chẩn đoán chuyên hãng GM|Opel Tech 2

Mã hàng:
Thương hiệu:

Tech-2 là công cụ chuyên dụng của kỹ thuật viên GM dùng chẩn đoán cho các dòng xe GM. Vetronix Tech 2 sử dụng phần mềm chính hãng GM hỗ trợ chẩn đoán cho tất cả các dòng xe GM từ đời 1992 đến 2010.