Thiết Bị Chẩn Đoán Chuyên hãng Ford- VCM II

Mã hàng:
Thương hiệu:

Thiết Bị Chẩn Đoán Chuyên hãng Ford- VCM II chuyên về chẩn đoán và lập trình cho dòng xe Ford, Mazda. Thiết bị VCM II kết nối với xe thông qua cổng OBD 2 và vận hành trên phần mềm IDS chuyên hãng cho phép công việc chẩn đoán, cài đặt, lập trình chuyên sâu tất cả các hệ thống trên xe được chính xác và hiệu quả. thiết bị hoàn toàn phù hợp cho những thợ sửa chữa và garage chuyên sâu dòng Ford- Mazda.