Máy đọc lỗi chuyên hãng Honda HDS

Mã hàng:
Thương hiệu:

Thiết bị chẩn đoán lỗi Honda HIM là thiết bị chẩn đoán chuyên dụng dành cho dòng xe HONDA và ACURA. Đây là thiết bị chẩn đoán mới nhất cho dòng xe HONDA. Chẩn đoán các dòng xe Honda & Acura từ năm 1992…11.2016