Hitachi DR.ZX – Thiết bị chẩn đoán máy xúc

Mã hàng:
Thương hiệu:

Thiết bị chẩn đoán máy xúc Hitachi DR.ZX là phiên bản kết nối máy tính. Hầu hết trên các máy công trình và các máy móc thiết bị cơ giới có hệ thống máy tính điều khiển để tối ưu hóa công suất động cơ và hiệu suất làm việc. Điều này có nghĩa là nếu như có 1 hư hỏng xảy ra, kỹ thuật viên sẽ phải không chỉ kiểm tra phần cơ khí ,hệ thống thủy lực, mà còn hệ thống điện. Để giảm thiểu thời gian chết trong quá trình xử lý sự cố, thiết bị chẩn đoán lỗi “Dr.ZX” kết nối với máy tính sử dụng cho máy đào Hitachi chính là giải pháp phù hợp.