Máy đọc lỗi chuyên hãng Toyota Techstream

Mã hàng:
Thương hiệu:

Toyota Techstream  Thiết bị chẩn đoán ôtô chuyên nghiệp dành cho các dòng xe: Toyota/Lexus/Scion từ năm 2000 -2016. Vơi tính năng Kiểm tra – điều chỉnh chuyên sâu tất cả các hệ thống. Đọc và xoá mã lỗi, đọc dữ liệu hiện hành trong hệ thống Engine, ABS, SRS, ETC, TPMS  và tất cả các hệ thống điều khiển điện tử được trang bị trên xe…