Phần Mềm Chẩn Đoán Ford IDS 119.03 Sử Dụng VCX Nano

Mã hàng:
Thương hiệu:

Ford IDS 119.03 Sử Dụng VCX Nano là phần mềm chẩn đoán chuyên hãng dành cho dòng xe Ford, ngoài ra có thể sử dụng cho một số xe Mazda. Phiên bản Ford IDS 119.03 là phiên bản cập nhật 23/09/2020 với đầy đủ những tính năng từ cơ bản đến nâng cao, phần mềm sử dụng tốt trên thiết bị VCX Nano.