Phần Mềm Chẩn Đoán ServiceMaxx Pro

Mã hàng:
Thương hiệu:

ServiceMaxx Pro là phần mềm chẩn đoán chuyên hãng cho các dòng động cơ Navistar. ServiceMaxx có thể hỗ trợ cả 2 chuẩn kết nối J1939 và J1708. Tuy hiện tại Navistar đã không còn hỗ trợ update phần mềm này nữa mà chuyển sang phần mềm NED, tuy nhiên phần mềm vẫn hỗ trợ tốt các dòng xe International ở Việt Nam.