Phần Mềm Mercedes-Benz Xentry Diagnosis Openshell 2020

Mã hàng:
Thương hiệu:

Phần Mềm Mercedes-Benz Xentry Diagnosis Openshell 2020 hỗ trợ tốt nhất cho các dòng xe thuộc tập đoàn Daimler AG. Phần mềm được đánh giá cao trong việc lựa chọn để sửa chữa dòng xe Mercedes. Xentry Diagnosis Openshell là phần mềm chẩn đoán chuyên hãng của Mercedes-Benz. Với phần mềm này kĩ thuật viên có thể chẩn đoán tất cả dòng xe của Mercedes kể cả xe tải, máy công trình và những dòng xe thuộc tập đoàn như Smart, Maybach, Fuso…