Thiết bị chẩn đoán chuyên hãng HONDA HIM (Honda – Acura)

Mã hàng:
Thương hiệu:

HONDA HIM được sử dụng dành riêng cho dòng xe Honda và Acura. Nhờ có thiết bị này mà những hư hỏng được nhận ra một cách đơn giản thuận tiện và nhanh chóng nhất có thể.