Thiết Bị Kiểm Tra Hệ Thống Điện Autel PS100

Mã hàng:
Thương hiệu:

Autel PS100 là công cụ kiểm tra mạch điện ô tô hiện đại và tiện lợi nhất thuộc dòng sản phẩm Autel PowerScan. Autel PS100 được thiết kế như một đồng hồ đo điện áp VOM, Autel PS100 có thể kiểm tra được hệ thống đèn, hệ thống xung tín hiệu, kiểm tra ngắn mạch, kiểm tra kích hoạt các rơle.