MAN T200 – Thiết Bị Chẩn Đoán Xe Tải

Mã hàng:
Thương hiệu:

Thiết Bị Chẩn Đoán Xe Tải MAN T200 là giải pháp cho kĩ thuật viên, thợ sửa chữa trong chẩn đoán chuyên sâu các hệ thống điện tử của các dòng xe MAN thương mại. MAN T200 hỗ trợ sâu rộng các dòng xe của MAN nhờ tương thích với các dòng xe đời cũ, giao thức chẩn đoán cũ như K-Line và giao thức mạng CAN.