SÚC BÉC DẦU 250ML – 1806

Mã hàng:
Thương hiệu:

Super Diesel Additive Là hỗn hợp các chất tẩy, phân tán cặn bẩn, bảo vệ động cơ và tăng chỉ số cetan, được sản xuất phù hợp cho các động cơ, nhiên liệu và điều kiện vận hành ngày nay