Thiết bị giả lập chìa khóa Autel APB112 Smart Key Simulator

Mã hàng:
Thương hiệu:

APB112 là thiết bị cài chìa khóa thông minh Smart key được sử dụng để thu thập các dữ liệu từ cụm ổ khóa, hộp ECU, xác định dữ liệu chìa khóa và giãi mã dữ liệu của chip chìa khóa trên xe. Nó cũng có thể mô phỏng chip smartkey của xe. Hiện nay, thiết bị hỗ trợ để mô phỏng 4D các loại chip chìa khóa. Sản phẩm là thiết bị giả lập chìa khóa Smart key dành cho dòng xe Toyota/Lexus. APB112 được sử dụng kèm theo thiết bị cài chìa IM508 và IM608.