Thiết bị chẩn đoán chuyên hãng Xentry Diagnosis VCI Mercedes Benz – C6

Mã hàng:
Thương hiệu:

Xentry Diagnosis VCI Mercedes Benz – C6 nằm trong dòng thiết bị chuyên hãng dành cho Mercedes Benz, với nhiều tính năng vượt trội sản phẩm là bước cải tiến của thiết bị Mercedes Benz Star C4 và C5 (MB C4/5), hỗ trợ mạnh mẽ cho anh em kỹ thuật garage chuyên các dòng xe Mercedes Benz & Smart trong việc chẩn đoán và khắc phục lỗi trên xe.