SÚC RỬA ĐỘNG CƠ 500ML – 2427

Mã hàng:
Thương hiệu:

SÚC RỬA ĐỘNG CƠ 500ML – 2427

Chứa các phụ gia tẩy rửa các cặn bẩn bám lâu ngày trong lòng động cơ mà quá trình thay nhớt bình thường không thải hết.