SÚC BÉC XĂNG TRỰC TIẾP 1L – 5147

Mã hàng:
Thương hiệu:

SÚC BÉC XĂNG TRỰC TIẾP 1L – 5147

Là hợp chất tẩy rửa hệ thống phun xăng, dùng gắn trực tiếp vào hệ thống phun xăng để chùi rửa đầu phun xăng điện tử.