PHỤC HỒI LÀM MỚI NHỰA NGOÀI 250ML – 1552

Mã hàng:
Thương hiệu:

PHỤC HỒI LÀM MỚI NHỰA NGOÀI 250ML – 1552

Là hóa chất xử lý bề mặt, phục hồi độ sáng bóng của các vật liệu nhựa bên ngoài xe hơi. Bảo vệ lâu dài trước tác động của môi trường.