Phần Mềm Tra Cứu VINFAST FADIL TIS

Mã hàng:
Thương hiệu:

OBD Việt Nam nghiên cứu và sản xuất Phần Mềm Tra Cứu Vinfast Fadil Tis với mục đích hỗ trợ cho kĩ thuật viên về các sơ đồ mạch điện trên dòng xe Vinfast Fadil. Phần mềm được hoàn thiện năm 2019 và được ứng dụng rộng rãi vào năm 2020, phiên bản mới nhất sẽ mang lại nhiều trải nghiệm thú vị, với mục tiêu hỗ trợ tài liệu sửa chữa về dòng xe của Việt Nam và ứng dụng các chương trình về mạch điện trên dòng xe Vinfast Fadil.

Danh mục: Từ khóa: