Kệ chứa hàng 5 tầng 91cm ngăn thép CSPS

Mã hàng:
Thương hiệu:

Kệ chứa hàng 5 tầng 91cm ngăn thép CSPS VNSV091A5BB2 dùng để chứa hàng được thiết kế dạng lắp ghép, là một trang bị cần thiết giúp bạn sắp xếp khu vực làm việc hiệu quả, là trang thiết bị cần thiết cho mọi nhà máy, garage, cửa hàng hay văn phòng làm việc.