DUNG DỊCH SÚC BẦU XẢ DPF 5L – 1766

Mã hàng:
Thương hiệu:

DUNG DỊCH SÚC BẦU XẢ DPF 5L – 1766

Chất làm sạch bộ lọc hạt diesel (DPF) là sự kết hợp rất hiệu quả của các chất để làm sạch bộ lọc đã tháo rời. Trước đây, trong trường hợp bị nhiễm bẩn, bộ lọc hạt chỉ có thể được thay đổi, bây giờ có thể làm sạch nó, điều này làm giảm chi phí tổng thể.