CHAI XỊT ĐUỔI CHUỘT 200ML  – 1515

Mã hàng:
Thương hiệu:

CHAI XỊT ĐUỔI CHUỘT 200ML ngăn chặn mùi hôi của marten trong khoang động cơ. Sử dụng đơn giản và nhanh chóng. Ngăn chặn việc sửa chữa tốn kém. Phun nhựa và cao su các thành phần từ mọi phía. Lặp lại ứng dụng mỗi 14 ngày. Sử dụng chất diệt khuẩn một cách an toàn. Luôn đọc nhãn và thông tin sản phẩm trước khi sử dụng.